Algemene Voorwaarden van Ramona's Massage


1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en behandelingen die worden aangeboden door de massage praktijk.

1.2 Door het maken van een afspraak of het ontvangen van een behandeling stemt de cliënt in met deze algemene voorwaarden.


2. Behandelingen

2.1 De massage praktijk biedt professionele massages en behandelingen aan op het gebied van ontspanning en gezondheid.

2.2 De behandelingen worden uitgevoerd door gekwalificeerde en ervaren masseuses.


3. Afspraken

3.1 Afspraken dienen vooraf te worden gemaakt via telefoon, e-mail of via de online boekingssysteem van de massage praktijk.

3.2 De cliënt dient op tijd aanwezig te zijn voor de afspraak. Bij vertraging kan de duur van de behandeling worden verkort, maar de volledige kosten blijven verschuldigd.

3.3 Bij annulering van een afspraak dient de cliënt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak te doen. Bij annulering binnen 24 uur kunnen kosten in rekening worden gebracht.


4. Gezondheid en contra-indicaties (verwijzing huisarts)

4.1 De cliënt dient voorafgaand aan de behandeling de masseuse op de hoogte te stellen van eventuele gezondheidsproblemen, allergieën, medicijngebruik of andere relevante informatie.

4.2 De massage praktijk behoudt zich het recht voor om een behandeling te weigeren of aan te passen op basis van de gezondheidstoestand van de cliënt.


5. Betaling

5.1 De tarieven voor de behandelingen worden duidelijk gecommuniceerd op de website of in de praktijk.

5.2 Betaling dient direct na de behandeling te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

5.3 Betaling kan contant, via pinpas of regelrecht (stadspas) worden gedaan.  (bij pin word 1.95% transactiekosten extra berekend)


6. Aansprakelijkheid

6.1 De massage praktijk is niet aansprakelijk voor schade, letsel, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de cliënt.

6.2 De massage praktijk is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door de cliënt over zijn/haar gezondheidstoestand.

6.3 In geval van aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van de massage praktijk beperkt tot de directe schade en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van de massage praktijk.


7. Privacy

7.1 De massage praktijk behandelt persoonlijke gegevens van de cliënt vertrouwelijk.


8. hygiëne

8.1 Ethiek en hygiëne is erg belangrijk bij Ramona's Massage en wordt ook van u verwacht.


9. Bijzondere voorwaarden

9.1 De massages die worden gegeven, hebben niets met erotiek en/of seks te maken.

9.2 Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen,dienen de gereserveerde behandeling/tijd te betalen en worden per direct uit de praktijk verwijderd en zullen niet meer worden behandeld.

9.3 Ramona's Massage biedt alleen behandelingen aan vrouwen.

Met uitzonderingen op de dienst contact moment.

Algemene Voorwaarden van Ramona's Massage


1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en behandelingen die worden aangeboden door de massage praktijk.

1.2 Door het maken van een afspraak of het ontvangen van een behandeling stemt de cliënt in met deze algemene voorwaarden.


2. Behandelingen

2.1 De massage praktijk biedt professionele massages en behandelingen aan op het gebied van ontspanning en gezondheid.

2.2 De behandelingen worden uitgevoerd door gekwalificeerde en ervaren masseuses.


3. Afspraken

3.1 Afspraken dienen vooraf te worden gemaakt via telefoon, e-mail of via de online boekingssysteem van de massage praktijk.

3.2 De cliënt dient op tijd aanwezig te zijn voor de afspraak. Bij vertraging kan de duur van de behandeling worden verkort, maar de volledige kosten blijven verschuldigd.

3.3 Bij annulering van een afspraak dient de cliënt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak te doen. Bij annulering binnen 24 uur kunnen kosten in rekening worden gebracht.


4. Gezondheid en contra-indicaties (verwijzing huisarts)

4.1 De cliënt dient voorafgaand aan de behandeling de masseuse op de hoogte te stellen van eventuele gezondheidsproblemen, allergieën, medicijngebruik of andere relevante informatie.

4.2 De massage praktijk behoudt zich het recht voor om een behandeling te weigeren of aan te passen op basis van de gezondheidstoestand van de cliënt.


5. Betaling

5.1 De tarieven voor de behandelingen worden duidelijk gecommuniceerd op de website of in de praktijk.

5.2 Betaling dient direct na de behandeling te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

5.3 Betaling kan contant, via pinpas of regelrecht (stadspas) worden gedaan.  (bij pin word 1.95% transactiekosten extra berekend)


6. Aansprakelijkheid

6.1 De massage praktijk is niet aansprakelijk voor schade, letsel, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de cliënt.

6.2 De massage praktijk is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door de cliënt over zijn/haar gezondheidstoestand.

6.3 In geval van aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van de massage praktijk beperkt tot de directe schade en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van de massage praktijk.


7. Privacy

7.1 De massage praktijk behandelt persoonlijke gegevens van de cliënt vertrouwelijk.


8. hygiëne

8.1 Ethiek en hygiëne is erg belangrijk bij Ramona's Massage en wordt ook van u verwacht.


9. Bijzondere voorwaarden

9.1 De massages die worden gegeven, hebben niets met erotiek en/of seks te maken.

9.2 Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen,dienen de gereserveerde behandeling/tijd te betalen en worden per direct uit de praktijk verwijderd en zullen niet meer worden behandeld.

9.3 Ramona's Massage biedt alleen behandelingen aan vrouwen.

Met uitzonderingen op de dienst contact moment.

© Ramona's massage 2023

KvK Nr: 67392385